ETAPPE 19: man met badkuip... no more


28.5.2021 nabeschouwing door Katy Madgwick

Op de voorlaatste klimdag van deze editie van de Giro werd de tweede routewijziging tot nu toe doorgevoerd, de route werd iets ingekort door het tragische kabelbaanongeluk op Mottarone, waarbij die categorie 1-klim vervangen werd door de kleinere categorie 4 Alpe Agogna.

 

Voordat de beklimmingen begon, doorkruiste de etappe eerst de vlaktes van Lombardije voordat ze terugkeerde naar Piemonte en voor de tweede keer door Navara ging, de stad waar Tim Merlier de sprint won in etappe twee, wat bijna honderd jaar geleden aanvoelde. Het was vandaag een ander verhaal, omdat de strijd om de kopgroep nog steeds gaande was, een verhaal dat de race tijdens deze grote tour heeft getypeerd.

 

Voor de etappe begon leek het op papier alsof het een dag zou kunnen zijn voor George Bennett. Vorig jaar was zijn vorm in dit deel van het land heel goed, hij won Gran Piemonte en behaalde de tweede plaats in Il Lombardia. Toen hij echter voorafgaand aan de etappe werd geïnterviewd, erkende George dat het waarschijnlijk een dag zou zijn die door de ploegen van het AK zou worden gecontroleerd, en dat het onwaarschijnlijk was dat hij voor de kopgroep zou gaan, dus alle hoop die bleef hangen, werd nog een dag in de ijskast gezet.

 

Na 40 km was er nog steeds geen kopgroep weg en was het gevecht om erin te komen nog in volle gang. Het kalmeerde echter eindelijk toen een kleine groep renners ontsnapte en zonder bedreigingen voor de klassementsmannen daarbij, kwam de race tot rust.

 

INEOS controleerde in de beginfase, maar het duurde niet lang voordat andere teams besloten dat het vandaag niet alleen om de Grenadiers zou gaan. Deceuninck-Quickstep voor Joao Almeida en Bike Exchange voor Simon Yates namen het voortouw over en schroefde het tempo op en hun doel was duidelijk: Ineos proberen af te matten.

 

Op de voorlaatste, de categorie 3 Passo della Colma, zette Bike Exchange's Mikel Nieve, een fel tempo neer; de AK-kanshebbers waren klaar voor de uitdaging, maar het zou ongetwijfeld de rivalen van Simon Yates op de slotklim vermoeid maken. De kopgroep behield hun smalle voorsprong in de afdaling, maar toen ze de slotklim naderden, werd de voorsprong verder verkleind. Het peloton daalde neer op de kopgroep en uiteindelijk, na een dag anoniem in de wielen te hebben gezeten, was Jumbo Visma's trio van Koen Bouwman, George Bennett en Tobias Foss zeer goed zichtbaar aan de voorzijde van het peloton en leek in uitstekende vorm te zijn.

 

Op de berg was er een man met een badkuip. Ja, dat is alles wat ik te zeggen heb in deze paragraaf.

 

EOLO-Kometa's Mark Christian, het laatste bastion van de kopgroep, had een laatste poging om een voorsprong te behouden en ging nog 1 keer diep, maar werd opgeslokt door een snel krimpend peloton. Het Jumbo Visma trio maakte nog deel uit de eerste groep en met nog iets minder dan 7km te gaan beantwoordde Joao Almeida de vraag 'waarom werkte QuickStep vandaag zo hard?' Hij had duidelijk vertrouwen in zijn benen en hij bouwde snel een korte voorsprong uit voordat Simon Yates in het gat sprong, gevolgd door George Bennett, Damiano Caruso en Aleksandr Vlasov. De maglia rosa bleef achter in een 2e groep en de voorsprong groeide toen Simon Yates nog een verbazingwekkende aanval uitvoerde en de wegreed bij zijn 4 kompanen. Hij zag er formidabel uit en Bernal zag er niet uit alsof hij een antwoord had.

 

Verschillende aanvallen kwamen en gingen vanuit de achtervolgende groep die een voor een weer werden teruggepakt door de groep met Bernal. George Bennett werd gelost toen de groep werd afgeslankt tot een elite paar. Bernal's laatste knecht, Dani Martinez moest zijn kopman laten gaan die bleef vechten voor zijn positie met Almeida op zijn wiel, en ondanks de vraagtekens over zijn vorm, was de roze trui in staat om de laatste paar kilometer uit te rijden zonder zich op te blazen, en verloor slechts iets meer dan een halve minuut van Yates, die op 2.49 achterstand blijft.

 

Na een beslissende dag in de bergen waar Koen en Tobias als respectievelijk als 8e en 9e over de finish kwamen, staat Tobias Foss nog steeds op de9e plaats en George Bennett opde 11eplaats , en na een sterke dag stijgt Koen Bouwman een plaats naar de 12e positie in het Algemeen klassement.

 

VOORUITBLIK: de laatste grote bergetappe is de laatste kans voor iedereen die op zoek is naar een etappezege die geen tijdritspecialist is, inclusief de Jumbo Visma boys. Met een strijd om het Algemeen klassement zal het echter geen gemakkelijk vooruitzicht zijn, met de enorme klim van de San Bernadino Pass slechts een van de obstakels die tussen de renners en de finishlijn staan.

 

 

The penultimate climbing day on the year’s edition of the Giro saw the second route alteration of the race so far, the route slightly shortened due to the tragic cable car accident on Mottarone, with that category 1 climb substituted for the smaller category 4 Alpe Agogna.

 

Before any of the climbing began, the race first traversed the flatlands of Lombardy before heading back into Piemonte, passing for the second time through Navara, the town in which Tim Merlier won a sprint on stage two, what felt like almost a hundred years ago. It was a different story today, as the fight for the breakaway was still going on, a story that has typified the racing throughout this grand tour.

 

Before the race it looked on paper as though it might be a day for George Bennett. He has previous form in this area of the country, having won Gran Piemonte and achieved second place in Il Lombardia last season. When interviewed prior to the stage though, George acknowledged that it would likely be a day controlled by the GC teams, and that it was unlikely he’d go in the breakaway, so any hopes that lingered were shelved for yet another day.

 

After 40km things still hadn’t settled, and with flat, straight roads there was no real chance for any breakaway hopefuls to stamp their authority on the race. It did finally calm though, a small group of riders getting away and with no threats to the GC hopefuls amongst their number, the race settled.

 

INEOS controlled in the early stages but it didn’t take long before other teams decided today would not be all about the Grenadiers. Deceuninck-Quickstep riding for Joao Almeida and Bike Exchange for Simon Yates took up the mantel of driving the pace and their aim was clear: to try and wear INEOS down.

 

Up the penultimate climb, the category 3 Passo della Colma, Bike Exchange’s Mikel Nieve set a fierce pace; the GC contenders were equal to the challenge but it would no doubt begin to wear down Simon Yates’ rivals on the final climb. The breakaway kept their slender lead through the descent, yet as they approached the final climb the gap was slashed. The peloton bore down on the breakaway and finally, after a day sitting anonymously in the wheels, Jumbo Visma’s trio of Koen Bouwman, George Bennett and Tobias Foss were very much visible at the front of the bunch, and looked to be in excellent form.

 

On the mountain, there was a man wearing a bathtub. Yes, that’s all I have to say in this paragraph.

 

EOLO-Kometa’s Mark Christian, the last bastion of the breakaway, had a last-ditch attempt to eke out an advantage and he made a decent fist of it but was swallowed up by a rapidly shrinking peloton. The Jumbo Visma trio were still a part of the action, and with just under 7km to go Joao Almeida answered the question ‘why are QuickStep working so hard today?’ He clearly had confidence in his legs and he quickly stretched out a short lead before Simon Yates sprung across the gap, followed by George Bennett, Damiano Caruso and Aleksandr Vlasov. The maglia rosa was separated from the leading group and the gap grew as Simon Yates put in another astonishing attack, pushing off the front of the group. He looked formidable and Bernal did not look as if he had an answer.

 

Various attacks came and went from the chasing group who were caught, and George Bennett dropped back as the group was slimmed down to an elite few. Bernal’s final domestique, Dani Martinez, left Bernal to fight, with Almeida on his wheel, and despite the question marks over his form, the pink jersey was able to grind out the last couple of kilometres without blowing up, losing only just over half a minute to Yates, who remains 2.49 in his deficit.

 

After a decisive day in the mountains, Tobias Foss still sits in 9th place and George Bennett in 11th, and after a strong day, Koen Bouwman moves up one place to 12th position on GC.

 

LOOKING AHEAD: the final big mountain day represents the last chance for anyone looking for a stage victory who isn’t a time trial specialist, the Jumbo Visma boys included. With a GC battle on however, it won’t be an easy prospect, with the huge climb of the San Bernadino Pass just one of the obstacles standing between the riders and the finish line.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.